શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. નારી સૌદર્ય
  3. ચાઇલ્ડ કેર
Written By

Basic Manners in Kids - બાળકોને જરૂર શીખડાવો આ 6 મબેસિક સોશિયલ મેનર્સ

બાળકોનું મન માટી જેવું હોય છે. બાળપણમાં તમે તેમને જે પણ શીખવશો તે તેઓ શીખશે. આ સ્થિતિમાં, માતા-પિતા તરીકે, બાળકોની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી તમારી બની જાય છે.તેમને બાળપણમાં જ કેટલીક એવી વસ્તુઓ શીખવશે, જેનાથી તેઓ માત્ર સારા માનવી જ નહીં પરંતુ સમાજને પણ એક સ્તર અપગ્રેડ કરે છે.
 
લોકોને અભિવાદન કરવાનું શીખવો (Greet) 
બાળકોને શીખવુ કે કોઈ ઘરે આવે તો હેલો, નમસ્તે અથવા હાય કહીને તેમનું સ્વાગત કરવુ. ઘણા બાળકો કોઈના ઘરે આવે કે કોઈને મળે કે તરત જ છુપાઈ જાય છે. તેથી તે બાળપણથી જ મિક્સ શકતા નથી.
 
Thank You કહેવાનું શીખવો
બાળકોને શીખડાવો કે કોઈ વસ્તુ મળતા કે મદદ મળે ત્યારે બાળકોને હંમેશા Thank you કહીને આભાર માનવુ. તેમને અહેસાસ કરાવો કે જો કોઈ તમારા માટે કંઈક કરે છે. જો એમ હોય, તો તમારે હૃદયથી તેમનો આભાર માનવો જોઈએ.
 
આંખનો સંપર્ક કરી વાત કરવું 
બાળકોને શીખવો કે તેઓએ આંખનો સંપર્ક કરીને કોઈથી વાત કરવી જોઈએ. તેનાથી બાળકનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે. બાળકોને શીખવો કે શરમાવીને નહી પણ વાત કરતા સમયે તે વ્યક્તિના ચહેરાને જોઈને વાત કરવી છે. 
 
બાળકોને હાથ મિલાવવાનું શીખવો
હાથ મિલાવવાની રીત શીખવતી વખતે, બાળકોને સમજાવો કે તેઓએ હાથને મજબૂત રીતે પકડીને હાથ મિલાવવાનો છે. તેમને કહો કે હાથ મિલાવવું એ વ્યાવસાયિક અભિવાદન કરવાની રીત છે. છોકરો હોય કે છોકરી, તેને ઔપચારિક ગણવું જોઈએ.
 
પૂર્ણ વાત સાંભળવી ર્ણ વાર્તા સાંભળો
બાળકોને કહો કે સારી રીતે બોલવા માટે, તેઓએ પહેલા તેમની સામેની વ્યક્તિને સાંભળવી જોઈએ. વચ્ચે જ કોઈની વાત કાપવી તમારી વાત કહેવી આ સારી ટેવ નથી.
 
Please (પ્લીઝ) કહેવાથી કોઈ નુકસાન નથી
કૃપા કરીને કોઈને વિનંતી કરવા માટે Please કહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બાળકોને કહો કે નાની કે મોટી વિનંતી કરતી વખતે તેઓએ Please (કૃપા) કહેવું જોઈએ.