2013ની દિવાળીનાં શુભ મુહૂર્તો અત્યારથી જ લખી રાખો

P.R

* દીપાવલિ, શારદાપૂજન, ચોપડાપૂજનઃ

આસો વદ ૦)), તા. ૦૩.૧૦.૨૦૧૩, રવિવાર. (સ્વાતિ નક્ષત્ર)ઃ

સવારના ૦૮.૧૫થી બપોરના ૧૨.૨૦. (ચલ, લાભ, અમૃત) (શુક્ર, બુધ, ચંદ્રની હોરા)

બપોરના ૦૧.૪૮થી બપોરના ૦૩.૧૦. (શુભ ચોઘડિયું) (શુક્રની હોરા)

સાંજના ૦૬.૦૦થી સાંજના ૦૭.૪૭. (શુક્ર, ચંદ્ર, બુધની હોરા) (શુભ, અમૃત, ચલ)

રાતના ૦૯.૧૧થી રાતના ૦૩.૧૮. (બળવાન સિંહ લગ્ન)

* સંવત ૨૦૭૦ પેઢી ખોલવાનાં મુહૂર્તઃ

નૂતન વર્ષ, બેસતું વર્ષ. સાતમ.

કારતક સુદ એકમ, ૦૪.૧૧.૨૦૧૩, સોમવાર

સવારના ૦૬.૪૭થી સવારના ૦૮.૧૧.

સવારના ૦૯.૩૫થી સવારના ૧૦.૫૯.

કારતક સુદ ૭, તા. ૦૯.૧૧.૨૦૧૩, શનિવાર.

સવારના ૦૮.૧૫થી સવારના ૦૯.૩૫.

વેબ દુનિયા|
બપોરના ૧૨.૨૨થી બપોરના ૦૧.૪૬.


આ પણ વાંચો :