માતા લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે, દિવાળીના દિવસે આ 11માંથી કોઈ એક વસ્તુ ઘરે લાવો

Last Updated: સોમવાર, 22 ઑક્ટોબર 2018 (16:22 IST)
લક્ષ્મી ગણેશની પ્રતિમા - કે દિવાળી પર ચાંદીથી નિર્મિત લક્ષ્મી ગણેશની પ્રતિમાને ઘરના પૂજા સ્થાન પર મૂકી રાખવું જોઈએ. એ પછી એની દરરોજ
પૂજા કરવાથી ક્યારે પણ ધનની કમી નહી થાય છે.
આ પણ વાંચો :