દિવાળીના દિવસે તમારા ઘરના દરવાજા પર જરૂર હોવી જોઈએ આ 6 વસ્તુ

ma laxmi kripa

દિવાળીમાં મા લક્ષ્મી જ્યારે આપણા ઘર આંગણે પધારે ત્યારે તેમના સ્વાગતમાં ઘર આંગણે 6 વસ્તુ જરૂર હોવી જોઈએ. આ વસ્તુઓ દેવી લક્ષ્મીને આકર્ષે છે અને તમારા પર દેવીની કૃપા કાયમ રહે છે.આ પણ વાંચો :