શું તમે જાણો છો કી-બોર્ડના આ ફંક્શંન


F2
માઈક્રોસાફ્ટ વર્ડમાં Alt+ control + F2ને દબાવતા ફાઈલ ઓપન ડાયલોગ બૉકસમાં ખુલે છે.

* માઈક્ર્સૉફ્ટ વર્ડમાં કંટ્રોલ + F2 દબાવવાથી પ્રિંટ પ્રિવ્યુ પેજ ખુલશે,
જે જણાવે છે કે પ્રિંટ થતા તમારા ડોક્યુમેંટ કેવા દેખાશે.

* વિંડોઝમાં કોઈ ફાઈલ, આઈકન કે ફોલ્ડર પર ક્લિક કર્યા પછી F2 દબાવવાથી તેને તરત જ રીનેમ કરી શકાય છે.


આ પણ વાંચો :