1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. બાળ જગત
  3. નોલેજ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 1 એપ્રિલ 2024 (14:06 IST)

Easter- જાણો ઇસ્ટર સન્ડે શું છે? આ દિવસે ઈંડા એકબીજાને ભેટ તરીકે કેમ આપવામાં આવે છે?

easter sunday
Interesting Facts About Easter: ઇસ્ટર સન્ડે કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે?
ઈસ્ટર સન્ડે ખ્રિસ્તીઓ માટે ખાસ ધાર્મિક તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, તેઓ ચર્ચમાં જાય છે, પ્રાર્થના કરે છે અને ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનર્જન્મની ઉજવણી કરે છે. ઇસ્ટર સન્ડે ગુડ ફ્રાઇડે પછી ત્રીજા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. બાઇબલ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ અનુસાર, ઇસુ ખ્રિસ્તને ગુડ ફ્રાઇડેના દિવસે વધસ્તંભ પર ચડાવવામાં આવ્યા હતા. ત્રણ દિવસ પછી, ઇસ્ટર રવિવારના રોજ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન થયું. ખ્રિસ્તી ધર્મના લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાનની યાદમાં ઈસ્ટર સન્ડે ઉજવે છે. તેની ઉજવણી 40-50 દિવસ સુધી ચાલુ રહે છે.
 
ઇસ્ટર સન્ડે પર ચર્ચો અને ઘરોને મીણબત્તીઓથી શણગારવામાં આવે છે. કેટલીક જગ્યાએ એગ રોલિંગ નામની પરંપરા પણ છે. આમાં, બાળકો સુશોભિત ઇંડાને ટેકરી નીચે ફેરવે છે. એગ રોલિંગ એ ઈસુની કબરમાંથી પથ્થરને દૂર કરવાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
 
 
ઇસ્ટર સન્ડેના કેટલાક પ્રતીકો
ઈંડાને નવા જીવનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને ઈસ્ટર સન્ડે પર ઈંડાને રંગબેરંગી રંગોથી રંગવામાં આવે છે.
સસલાને ફળદ્રુપતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, અને તે ઇસ્ટર સન્ડેનું લોકપ્રિય પ્રતીક પણ છે.
લિલીને શુદ્ધતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, અને ઇસ્ટર સન્ડે પર તે ખાસ કરીને પ્રિય ફૂલ છે.
ઇસ્ટર સન્ડેના કેટલાક લોકપ્રિય રિવાજો
બાળકો રંગીન ઇંડા શોધવા રમતો રમે છે.
લોકો ઇસ્ટર કોસ્ચ્યુમ પહેરીને પરેડમાં ભાગ લે છે.
આમાં, લોકો ઇસ્ટર હેમ, ઇસ્ટર બ્રેડ અને ઇસ્ટર ઇંડા જેવા વિવિધ પ્રકારના ખોરાક ખાય છે.
ઇસ્ટર રવિવાર સંદેશ
ઇસ્ટર સન્ડેનો સંદેશ આશા, પ્રેમ અને ક્ષમાનો છે. તે ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા મૃત્યુ પરના વિજયની ઉજવણી કરવાનો સમય છે