1. સમાચાર જગત
  2. ચૂંટણી 2022
  3. ગોવા વિધાનસભા ચૂંટણી 2022
Written By
Last Updated : શુક્રવાર, 11 માર્ચ 2022 (00:22 IST)

Goa/Manipur Election Result 2022 : ગોવા/મણીપુર ચૂંટણી પરિણામ 2022 - પક્ષવાર સ્થિતિ/

Goa Election Result 2022 : ગોવા ચૂંટણી પરિણામ 2022 - પક્ષવાર સ્થિતિ (40)
પાર્ટી  આગળ જીત 
ભાજપ+ 20  
કોંગ્રેસ+ 12  
ટીએમસી  22  
આપ  2  
અન્ય  4  


ગોવા એક્ઝિટ પોલ
 
ઈન્ડિયા ટુડે- એક્સિસ માય ઈન્ડિયા- ભાજપ 14-18, કોંગ્રેસ 15-20, MGP 2-5, અન્ય 0-4.
સી વોટર -ભાજપ 13-17, કોંગ્રેસ 12-16, ટીએમસી5-9, અન્ય 0-2.
જન કી બાત-ભાજપ 13-19, કોંગ્રેસ 14-19, MGP 1-2, AAP 3-5, અન્ય 1-3.
વીટો- ભાજપ 14, કોંગ્રેસ 16, AAP 4, અન્ય 6.

Manipur Election Result 2022 : મણિપુર ચૂંટણી પરિણામ 2022 - પક્ષવાર સ્થિતિ  (60)

પાર્ટી આગળ જીત 
ભાજપ+ 32  
કોંગ્રેસ+ 5  
અન્ય 23  

 
 
મણીપુર  એક્ઝિટ પોલ
 
ઈન્ડિયા ટુડે- એક્સિસ માય ઈન્ડિયા - કોંગ્રેસ 4-8, ભાજપ 33-34, NPP 4-8
અન્ય - 6-15.
જન કી ચાણક્ય- કોંગ્રેસ 10-14, ભાજપ 23-28, NPP 7-8, NPF 5-8
એબીપી સી વોટર - ભાજપ 23-27 કોંગ્રેસ 12-16 એનપીએફ 03-07, એનપીપી 10-14 અન્ય 02-06.