ગુજરાતના ગંજ બજારના ભાવ (20-04-2019)

gujarat bajar bhav
Last Modified શનિવાર, 20 એપ્રિલ 2019 (16:26 IST)
ઉંઝા:
અજમો 5500-13140
ઈસબગુલ

8355-10750
જીરુ


12850-19400
રાયડો


3255-3475
તલ10125- 11605
સુવો4625-7500


કલોલ:

ધાન - 1500-1650
ઘઉં 1700-1921

માણસા

જવ


1550-1725
કપાસ

5500-6230
લસણ

5000- 6235
ગુવાર

4000- 4040
જુવાર

2200 -2750
રાયડો

3100 -3425
બટાકા


200-500
ઘઉ


1700-2070

રીગણ

1500-3000
ફ્લાવર
1200-1750
ભીંડી


4000-5000
લીલા મરચા
2000-5000
ગ્વાર
4000-6000
ટામેટા
800-1000
રાજકોટ :
તુવેરદાળ
4500-5315
બાજરી

1850-2090
અડદ દાળ
4000-4585
ધાણા

4275-10400
કપાસ
5225-6325
લસણ 500-5250
મગ
5000-6250
મગફળી 4000-4680
જુવાર
2500-3015
જીરુ 13500-25650
મકાઈ
1840-2115
મેથી
4500-4780
રાયડા 2500-3400
ડુંગળી 205-705
બટાકા 450-1000
તલ - 15500-18125
ઘઉં
1840-2140
રીગણ 500-2000
ભીંડા
2500-6000
લીલા મરચા 2250-3500
ટામેટા

1000-1250


ગોંડલ :
ઘઊં-લોકવાન 192-245
ઘઊં-ટુકડા 195-261
જુવાર 191-211
મકાઈ 153-169
કપાસ 400-601
મગ 266-446
ચણાં 391-450
વાલ 250-456વાલ પાપડી 286-477
તુવેર 346-400
મગફળી જાડી 490-594
મગફળી જીણી 500-561
સીંગદાણા-જાડા 600-711
સીંગદાણા-ફાડા 521-685
એરંડા 460-515
તલ 1091
મેથી 406-525
જીરૂં 1011-1041
ધાણા 800-1041

અમદાવાદ:
જવ
1500-1665
ધાણા 6800-7110
મગ

4000-5000
જીરુ

15200-15850
ચણા ડોલર 4000-4515
રાયડા 3778-3825
સોયાબીન 3756-3790

બટાકા 1200- 1500
ડુંગળી-નાસિક 400-1300
રીંગણ 800-1800

કોબીજ 1200 -2300
ફુલાવર 1300-2500
ટામેટા 600-1000
ભીંડા - 4000-6500
ગવાર
4000-9000
લીલા મરચા 1500-4500
વટાણા 5000-4500
લસણ - 1500-4500


આ પણ વાંચો :