સામાન્ય માણસનો અભાવ, એલપીજી સિલિન્ડર સતત બીજા મહિનામાં મોંઘું થયું

Last Modified મંગળવાર, 1 ઑક્ટોબર 2019 (10:42 IST)
1 ઓક્ટોબરથી એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. સતત બીજા મહિનામાં એલપીજીના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેને કારણે સામાન્ય લોકોને આંચકો લાગ્યો છે. દેશના મોટા મહાનગરોમાં બિન સબસિડી ગેસ સિલિન્ડર લગભગ 15 રૂપિયા મોંઘા થઈ ગયા છે.
ગેસ સિલિન્ડર માટે આટલા પૈસા ચૂકવવા પડશે
આજથી, તમારે 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડર માટે 605 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. કોલકાતામાં તેની કિંમત 630 રૂપિયા છે. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોની કિંમત અનુક્રમે 574.50 અને 620 રૂપિયા છે. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત 1085 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. તેની કિંમત કોલકાતામાં 1139.50 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1032.50 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં 1199 રૂપિયા છે.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો
સપ્ટેમ્બરમાં, દિલ્હીમાં 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની કિંમત 590 રૂપિયા હતી. કોલકાતામાં તેની કિંમત 616.50 રૂપિયા હતી. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરનો ભાવ અનુક્રમે રૂ. 562 અને 606.50 હતો. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત 1054.50 રૂપિયા હતી. ગયા મહિને કોલકાતામાં તે 1114.50 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1008.50 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં 1174.50 રૂપિયા હતા.
ઓગસ્ટમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો
ઓગસ્ટમાં, સબસિડી વિનાના એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 62.50 રૂપિયા ઘટાડો થયો હતો. ઓગસ્ટમાં 14.2 કિલો સબસિડી ગેસ સિલિન્ડર લેવા ગ્રાહકોને 574.50 રૂપિયા ચુકવવા પડ્યા હતા. તે જ સમયે, જુલાઈમાં, તેને 7 637 રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા.

ઓગસ્ટમાં સબસિડી વિના 14.2 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત દિલ્હીમાં 574.50 રૂપિયા, કોલકાતામાં 601 રૂપિયા, મુંબઇમાં 546.50 રૂપિયા અને ચેન્નઇમાં 590.50 રૂપિયા હતા.


આ પણ વાંચો :