ફિટ અને હેલ્દી લોકોની હોય છે આ 10 સારી ટેવ તમે પણ કરો ફૉલો

Last Updated: મંગળવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2019 (06:00 IST)
 
ફળ અને શાકભાજી વધારે 
આથી પેટની સફાઈ હોય છે. કેલોરી ઈનટેક ઓછું હોય છે. ડાઈજેશન સારું હોય છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


આ પણ વાંચો :