એલ્યુમીનિયનના વાસણમાં ભોજન રાંધવું નુકશાનકારી જાણો શા માટે

મોનિકા સાહૂ| Last Updated: ગુરુવાર, 28 ફેબ્રુઆરી 2019 (16:10 IST)
શરીર માટે ઘાતક છે એલ્યુમીનિયમ 
એલ્યુમીનિયમના વાસણ જે આજે દરેક ઘરમાં હોય છે. શું તમે જાણો છો કે આ તમારા શરીરમાં ઝેરની રીતે કામ કરે છે. અમે આ વાસણથી જે પણ રસોઈ કરીએ છે એ અમારા માટે ધીમો ઝેર બની જાય છે. આજકાલ આ અમારા ઘરમાં ફ્રાઈંગ પેન કડાહી અને બીજા પણ ઘણા વાસણના રૂપમાં અમારા રસોડામાં રહે છે. 
એલ્યુમીનિયના વાસણનો પ્રયોગ 
એલ્યુમીનિયમના વાસણનો ખર્ચ ઓછું છે. પણ તેમાં બનેલું ભોજન અમારા શરીર માટે હાનિકારક છે. સામાન્ય રીતે દરરોજ અમે 4 થી 5 મિલિગ્રીમ એલ્યુમીનિયનની માત્રા અમારા શરીરમાં પહોંચે છે. માત્ર તેથી કારણકે અમારા ભોજન એલ્યુમીનિયમના વાસણમાં બને છે. એક્યુમીનિયનની આ મોટી માત્રા કાઢવામાં અમારું શરીર અસમર્થ છે. જે અમે એલ્યુમીનિયનના વાસણમાં બનેલું ભોજન અને કઈક પણ બાફેલું પીવાના માધ્યમથી લઈ રહ્યા છે તો આ એક ધીમો ઝેર છે. આ ઝેર સતત ભોજન અને પીવાના માધ્યમથી અમારા શરીરમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે. એક્યુમીનિયમના વાસણમાં બનેલું ખાવાના રંગ અને સ્વાદ બદલી ગયું છે. 
 
                                                                                              કેવી રીતે હોય છે નુકશાન ...........


આ પણ વાંચો :