આજની જરૂરી 5 હેલ્થ ટીપ્સ

Last Modified સોમવાર, 20 જુલાઈ 2020 (09:43 IST)
એક ચમચી અજમાને ગરમ પાણી સાથે ફાકવાથી પેટનું દર્દ મટે છે.
સાંધાની પીડામાં ફણગાવેલી મેથી ઉત્તમ પરિણામ આપે છે.
મોંમાં પાણી ભરી આંખ પર પાણી છંટકારવાથી નેત્રની જ્યોતિ વધે છે.


આ પણ વાંચો :