નિયમિત શારીરિક સંબંધ કરવાથી આટલી કેલોરી બર્ન થાય

Last Modified શુક્રવાર, 29 જાન્યુઆરી 2021 (19:02 IST)

એકવાર શારીરિક સંબંધ કરવાથી 500 થી 100 કેલોરી બર્ન થાય છે .

લવ શરીરમાં ઈસ્ટ્રોજન હાર્મોન ઉતપન્ન કરે છે જે હાડકાઓ માટે રોગ નહી થતા.

નિયમિત શારીરિક સંબંધ કરવાથી ઓસ્ટિયોપોરિટસ નામનો રોગ
નહી થાય છે.આ પણ વાંચો :