1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified બુધવાર, 1 માર્ચ 2023 (12:26 IST)

દારૂડિયાના જોક્સ

એક શરાબી દારૂ પીને મૃત્યુ પામ્યો
પણ તેની દારૂ પ્રત્યેની નિષ્ઠા જુઓ
તેણે મૃત્યુ પછી પણ આ કહ્યું
વાઇન સારું હતું! પરંતુ મારું લીવર નબળું નીકળ્યું