1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified મંગળવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2023 (13:27 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- કોનો સાથ જોઈએ

જે ગુલાબ લાવીને આપી દે છે 
એ ફેબ્રુઆરી સુધી જ ચાલે છે 
પણ જે 
કોથમીર લાવીને આપે છે 
અંતિમ શ્વાસ સુધી સાથે ચાલે છે