ગુજરાતી જોક્સ - પ્રેમિકાના બાહુપાશમાં

funny jokes
Last Updated: ગુરુવાર, 3 સપ્ટેમ્બર 2020 (18:59 IST)

પ્રેયસીના બાહુપાશમાં બેસીને. ...
પ્રેયસીના બાહુપાશમાં બેસીને જોશ આવ્યો..
વાહ.. વાહ.. વાહ..
બેસીને પ્રેયસીના બાહુપાશમાં જોશ આવ્યો..
પછી ..........
?
પછી શુ ? પત્નીએ જોઈ લીધો અને આઈસીયુમાં હોશ આવ્યો... !આ પણ વાંચો :