ગુજરાતી જોક્સ - મોદીજીએ જોક ફેક્ટ્રીનું પ્રોડક્શન વધાર્યુ

Last Updated: ગુરુવાર, 1 ફેબ્રુઆરી 2018 (13:07 IST)
@@@ જે ભાઈઓની પત્નીએ પેંટના ખ ઇસ્સાથી વગર પૂછ્યા પૈસા કાઢ્યા 
છે એ પરત આવવા વાળા છે
 
પતિઓના -અચ્છે દિન આનેવાલે હૈ 
1. મોદી પણ કમાલ કરે છે પહેલા તો શૌચાલય બન્વાયા પછી 
 
ઝાડા કરાવી દે છે 
-------------------- 
2 . મને બહાર કાઢો મને પણ નોટ બદલાવી છે. આસારામ બાપૂ 
------------------------ 
3 . મુશ્કેલથી સાસરાવાળાઓએ 500 રૂપિયા આપવા શરૂ કર્યા હતા. ૝
 
હવે ફરીથી100- 50 માં ટરકાવશે 
 
તારી તો મોદી . 
 
ભડકાયેલો જમાઈ !!!! 
 
 


આ પણ વાંચો :