ગુજરાતી જોક્સ - છોકરાઓ ચોર હોય છે જાણો પપ્પૂનો આ જવાબનો કારણ

jokes
Last Modified બુધવાર, 2 જાન્યુઆરી 2019 (16:51 IST)
છોકરીઓ જો પરાયો ધન હોય છે તો છોકરાઓ શું છે ?

પપ્પૂ - સર ચોર હોય છે ?
ટીચર- એ કેવી રીતે ?

પપ્પૂ- કારણકે ચોરોની નજર હમેશા પરાયા ધન પર જ હોય છે .


આ પણ વાંચો :