ગુજરાતી જોક્સ - નવી વહુનો સરસ જવાબ સાંભળો

નવેલી વહુ સવારે 5 વાગ્યે ઉઠી ગઈ

સાસુએ કહ્યું દીકરા બહુ વહેલા ઉઠી ગઈ અત્યારે તો 5 જ વાગ્યા છે.

વહુ અરે નહી સાસુમાં

અત્યારે નહી ઉઠી બસ વાટ્સઅપ પર સ્ટેટસ બદલવું છે
Married

અને dp પણ બદલવી છે બધાને ગુડ મોર્નિંગ મેસેજ મોકલવું છે પછી સૂઈ જશું

તમે જ્યારે ચા બનાવી લો તો મને ઉઠાવી દેશો.


આ પણ વાંચો :