ગુજરાતી જોક્સ - પાડોશનની ધમકી હતી કે ઑફર

આજે પડોસનથી ઝગડો થઈ ગયો


ખુલ્લેઆમ બોલી

સાળા દમ છે તો એકલામાં આવીને મળ!!

સમજાઈ નહી રહ્યું કે ધમકી આપીને

ગઈ છે કે


ઑફર !!!


આ પણ વાંચો :