ગુજરાતી જોક્સ - મૃત્યું પછી પણ જાણો કેવા વિચાર...

Last Updated: રવિવાર, 8 સપ્ટેમ્બર 2019 (08:59 IST)
પતિ- જ્યારે હું મરી જાઉં તો સામે વાળી ફેમેલીને જરૂર બોલાવીશ

પત્ની- કેમ?
પતિ- અરે એ ઘરની મહિલાઓ લાશથી ચોંટીને ચોંટીને રડે છેઆ પણ વાંચો :