ગુજરાતી જોક્સ- અત્યારે ન આવવું..

Last Updated: બુધવાર, 25 માર્ચ 2020 (16:40 IST)
પહેલીવાર તમારી પાસે એક કારણ છે
જેના કારણે તમે તમારા સગાને
કહી શકો છો
અત્યારે ન આવવું...


આ પણ વાંચો :