1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 13 એપ્રિલ 2020 (17:08 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- મહિલા મૂત્રાલય

ટીચર- એવી એક જગ્યા જણાવો જેને બનાવ્યું તો પુરૂષ છે પણ 
 
એ ત્યાં જઈ શકતો નથી 
 
પપ્પૂ- મહિલા શૌચાલય 
 
ટીચર - વાહ વાહ - જવાબ સાંભળ્યા પછી માસ્ટરજીને 
તેને કલાસનો મોનિટર બનાવી દીધું.