ગુજરાતી જોક્સ - રામાયણ જોતા ...

Last Modified ગુરુવાર, 2 એપ્રિલ 2020 (17:41 IST)

સવારે 9 વાગ્યે રામાયણ જોતા મારા દીકરાએ
અચરજથી કહ્યુ કે રાજા દશરથની
ત્રણ રાણીઓ
હતી
તે બોલ્યા આવુ કેવી રીતે થઈ શકે છે ડૈડી
મારી તો માત્ર એક જ મમ્મી છે
મે ઠંડી શ્વાસ લઈને કહ્યુ હા શું કરીએ દીકરા
તારી પણ ત્રણ મમ્મી હોત તો કેટલું સારું થતુ


આ પણ વાંચો :