ગુજરાતી જોક્સ-પ્રેમી-પ્રેમિકા

Last Updated: મંગળવાર, 18 સપ્ટેમ્બર 2018 (16:45 IST)
પ્રેમિકા પ્રેમી થી -રામૂ તને ખબર છે આજે પપ્પાએ મને તારી સાથે મોટરસઈકિલ પર
ફરતા જોઈ લીધું હતું

રામૂ- ડર ડરીને પછી શું થયું

પ્રેમિકા- કઈ નહી તને તો ખબર છે તે
કેટલા કડક છે

તેને મને આપેલા આજના બસનો ભાડો

પરત લઈ લીધું !!!


haa hahaaઆ પણ વાંચો :