ગુજરાતી જોક્સ- બધુ જ કામ કરે છે

Last Modified સોમવાર, 10 સપ્ટેમ્બર 2018 (13:31 IST)
જમાઇ 15 દિવસથી સાસરીમાં આવીને રહેતા
હતા. . .


સાસુ:
જમાઇરાજા તમે પાછા ક્યારે જવાના છો?


જમાઇ: કેમ?


સાસુ: તમને આવ્યે ઘણા દિવસ થઈ ગયા એટલે પૂછ્યું આતો..


જમાઇ: તમારી છોકરી તો આવીને છ-છ મહિના રહે છે, અમે તો તેને નથી પૂછતા આવું..


સાસુ: એતો તમારી સાથે પરણીને આવી છે ત્યાં. .


જમાઇ: તો શું હું અહીં ભાગીને આવ્યો છું ..


સાસુ: સારુ તો કપડા ધોવા બેસી જાવ મારી દિકરી તમારે ત્યાં બધુ જ કામ કરે છે

જમાઇ ...આ પણ વાંચો :