ગુજરાતી જોક્સ - મેહમાનને ગ્રીન ટી પીવડાવવાના ફાયદા

Last Updated: રવિવાર, 20 ઑક્ટોબર 2019 (10:42 IST)
1. રીચ લાગે છે
2. દૂધનો ખર્ચો બચે છ્
3. ખાંડના ખર્ચા બચે છે.
4. સાથે બિસ્કીટ નહી આપવા પડે
5. હોઈ શકે કે ફરી એ આવે જ નહી


આ પણ વાંચો :