ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોકસ - હૂં તો બાળકની માસી છું

મહિલા- ડાકટર બાળક દૂધ નહી પીતો
 
ડાક્ટર બ્રામાં હાથ નાખીને બૂબસને થોડીવાર મસલીને 
 
કહ્યું -
 
તમારો દૂધતો 
આવતા જ નહી
 
મહિલા -પણ હૂં તો બાળકની માસી છું .
તે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગવા આવી જાય છે