ગુજરાતી જોક્સ- કોઈ સારું છોકરો નથી મળ્યું.

Last Updated: મંગળવાર, 2 જુલાઈ 2019 (12:27 IST)
જમાઈ(સસરાથી) - તમારી છોકરીમાં કોઈ સારી વાત નથી

સસરા- હા ત્યારે તો કોઈ સારું છોકરો નથી મળ્યું.આ પણ વાંચો :