ગુજરાતી જોક્સ - મચ્છર મારું છું .. 2 મેલ 3 ફીમેલ

Last Modified ગુરુવાર, 14 માર્ચ 2019 (16:07 IST)
પત્ની- તમે શું કરો છો ?

પતિ- મચ્છર મારું છું

પત્ની -અત્યાર સુધી કેટલા માર્યા

પતિ- પાંચ - 2 ફીમેલ 3 મેલ

પત્ની - તૂ કેવી રીતે ઓળખ્યા કે મેલ છે કે ફીમેલ

પતિ- બે અરીસા પાસે મળ્યા અને 3 બીયર પાસે


આ પણ વાંચો :