ગુજરાતી જોક્સ- ગાંડી એવા એંઠા ફોન ન લેવાય

Last Modified ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2019 (11:11 IST)
કાનો ગર્લફ્રેંડથી - બોલ તમે કયું ફોન જોઈએ બોલ

હાલ લાવી દઉં તમે

ગર્લફ્રેંડ- એ સફરજનમાં બટકું ભરેલું હોય છે તે વાલું

કાનો- ગાંડી એવા એંઠા ફોન ન લેવાય હો..આ પણ વાંચો :