ગુજરાતી જોક્સ - બીજાની પત્નીને પ્રેમ

Last Modified રવિવાર, 27 ઑક્ટોબર 2019 (07:47 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - બીજાની પત્નીને પ્રેમ

એક કરોડનો સવાલ પૂછાયું - પત્નીના પગ દબાવવું ગુલામી છે કે પ્રેમ

પાંચ કરોડનો જવાબ મળ્યું- પત્ની પોતાની જોય તો ગુલામી અને બીજીને હોય તો પ્રેમઆ પણ વાંચો :