ગુજરાતી જોક્સ- તીસ હજારી કેસ

Last Modified ગુરુવાર, 7 નવેમ્બર 2019 (12:51 IST)
દિલ્લીમાં વકીલ અને પોલીસવાળોના ઝગડો જોઈને
મગજ ફરી ગયું છે

હવે વકીલ - FIR ક્યાં લખાવશે
અને
પોલીસવાળાનો કેસ કોણ લડશે?


આ પણ વાંચો :