ગુજરાતી જોક્સ-બ્યૂટી પાર્લરમાં કેમ જાય

Last Modified શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2020 (16:47 IST)
બેનો બ્યૂટી પાર્લર કેમ જાય

તો હું કીધું કે

એ ભાઈ .. ગાડી જેમ જેમ

જૂની થાય

એ રીપેયરિંગ માટે બહુ જાય્...આ પણ વાંચો :