જોક્સ - રાહુલની wife

Last Modified મંગળવાર, 29 સપ્ટેમ્બર 2020 (15:28 IST)
ટીચર- રાહુલ તૂ શું બનીશ ?

રાહુલ- મેમ હું મોટો થઈને CA બનીશ
બધા મોટા શહરોમાં મારો બિજનેસ હશે
હમેશા પ્લેનથી જ ટ્રેવલ કરીશ
હમેશા ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં રોકાવીશ
10 નોકર હમેશા મારી આસ-પાસ હશે
હું સૌથી મોંઘી કારમાં ફરીશ ,

ટીચર- બસ બસ
આટલું લાંબો જવાબ નહી આપાવું છે

પિંકી તૂ શું બનીશ
પિંકી- મેમ હું રાહુલની વાઈફ બનીશ

ટીચર અને રાહુલ બન્ને બેભાન......


આ પણ વાંચો :