ગુજરાતી જોક્સ- છોકરો - બીમારી સમજમાં આવી ગઈ

Last Modified શુક્રવાર, 1 જાન્યુઆરી 2021 (06:55 IST)

આવું કે હંસવું રોકાશે નહી

પપ્પૂના પગ નીળા પડી ગયા

ડાક્ટર -ઝેર છે કાપવી પડશે

પગ કાપીને નકલી લગાવી નાખી

બે દિવસ પછી નકલી પગ પણ નીળા પડી ગયા

ડોક્ટર - હવે બીમારી સમજમાં આવી ગઈ

જીંસ રંગ છોડી રહી છે...આ પણ વાંચો :