ગુજરાતી જોક્સ -પતિ-પત્નીના જોક્સ

Last Modified સોમવાર, 25 જાન્યુઆરી 2021 (18:27 IST)
પતિ - જાનૂ હુ તારી માટે જીવ આપવા પણ તૈયાર છુ..
પત્ની - જીવ આપવો સહેલો છે.
હિમંત હોય તો મારી સાથે જીવી બતાવઆ પણ વાંચો :