ગુજરાતી જોક્સ- પત્નીનો માન- ખૂબ હસાવશે આ જોક

Last Modified બુધવાર, 3 માર્ચ 2021 (20:17 IST)
પત્ની- હું તમારાથી વાત નહી કરીશ

પતિ- ઠીક છે

પત્ની તમે પૂછ્શો નહી શા માટે

પતિ- નહી હું તારા નિર્ણયનો માન કરું છું!!આ પણ વાંચો :