ગુજરાતી Jokes- આલિયાને કિસ..

Last Modified સોમવાર, 29 માર્ચ 2021 (19:17 IST)
સંતા - આજે ફરી મને આલિયા ભટ્ટને કિસ કરવાનુ મન કરી રહ્યુ છે.

બંતા -શું ?
તૂ આલિયાને પહેલા પણ કિસ કર્યું છે..
સંતા- નહી એક વાર પહેલા પણ દિલ કર્યું હતું.


આ પણ વાંચો :