સોમવાર, 26 ફેબ્રુઆરી 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 29 માર્ચ 2021 (19:20 IST)

jokes જીંદગી એક જંગ હૈ

જીંદગી એક જંગ હૈ 
 
જબ તક બીવી સંગ હૈ 
 
સીતા સે પ્યાર કિયા તો રામ બન ગયે 
 
રાધા સેપ્યાર કિયા તો શ્યામ બન ગયે 
 
જબરદસ્તી પ્યાર કિયા તો આશારામ ... બન ગયે..