ગુજરાતી રમૂજી જોક્સ વાંચો - વાળ નાના કરી નાખો

Last Modified બુધવાર, 7 એપ્રિલ 2021 (17:26 IST)
એક માણસ- ભૈયા વાળ નાના કરી નાખો.

નાઈ- કેટલા નાના કરવાના છે ભાઈ !!

માણસ- આટલા નાના કરી નાખો કે પત્નીના હાથમાં ન આવી શકે !!આ પણ વાંચો :