1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 6 એપ્રિલ 2021 (16:42 IST)

ગુજરાતી મસ્ત જોક્સ - મારા પતિ આવી ગયા

એક પત્ની પાડોશનથી 
 
બેન જરા તમારું વેલણ આપો ના
 
મારા પતિ આવી ગયા છે 
 
બીજી બેન 
 
હા બેન લેતા  જાઓ પણ તરત જ 
 
આપી દેજો
 
કારણ કે મારા પતિ પણ આવી જ રહ્યા છે
 
આ બન્ને બેનપણી 
 
તેમના પતિને ગર્મ રોટલી ખવડાવે છે!! 
 
 
સોચ બદલો દેશ બદલશે.