ગુજરાતી જોક્સ-શાળાની પરિભાષા જાણીને હંસી જરૂર આવશે

gujarati jokes
Last Modified બુધવાર, 7 એપ્રિલ 2021 (17:27 IST)
ટીચર - શાળા શું છે

પ્પપૂએ શાનદાર જવાબ આપ્યું


શાળા એ છે જ્યાં બાપૂને લૂટાંય છે

અને

અમને કૂટાય છે!!


આ પણ વાંચો :