બુધવાર, 1 ફેબ્રુઆરી 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified બુધવાર, 7 એપ્રિલ 2021 (17:27 IST)

ગુજરાતી જોક્સ-શાળાની પરિભાષા જાણીને હંસી જરૂર આવશે

ટીચર - શાળા શું છે 
 
પ્પપૂએ શાનદાર જવાબ આપ્યું 
 
 
શાળા એ છે જ્યાં બાપૂને લૂટાંય છે 
 
અને 
 
અમને કૂટાય છે!!