ગુજરાતી જોક્સ - જેન્ટ્સ ટોઇલેટમાં લખીને આવે

Last Modified મંગળવાર, 13 એપ્રિલ 2021 (20:19 IST)
કેટલાક છોકરાઓનો
કોમનસેન્સ પણ ઝીરો હોય છે .. !!

કેવી રીતે .. ??

જેન્ટ્સ ટોઇલેટમાં લખીને આવે છે

Priya I love You

હવે શું પ્રિયા ત્યાં ભણવા જાય છે !!


આ પણ વાંચો :