ગુજરાતી જોક્સ-જો તમે english વાંચવી આવે છે તો એને જલ્દી વાંચીને બતાઓ-

Last Updated: મંગળવાર, 13 એપ્રિલ 2021 (20:29 IST)
My

A my
They my

A my they my

They
they my
A my
They they a my
A
my they they my

માફ કરજો- ખુલ્લા નહી- બીજા ગ્રુપમાં જાઓ

મજા આવ્યું ભીખ માંગવામાં

બીજો ભિખારી શોધવા forward કરો..


આ પણ વાંચો :