ગુજરાતી જોક્સ- ઘરનો કામ પણ

Last Modified મંગળવાર, 20 એપ્રિલ 2021 (21:35 IST)
કદાચ ઘરનો કામ પણ

મોહબ્બતની રીતે હોતું

કરવું નથી પડતું
બસ થઈ જતુંઆ પણ વાંચો :