પૈસા વાળા તો ક્યાં પણ જઈ શકે છે.

Last Modified ગુરુવાર, 3 જૂન 2021 (12:17 IST)

પહેલી- ખબર છે આપણા ગામના સરપંચ કોમામાં ચાલી ગયા

બીજી- હા બેન પૈસા વાળા તો ક્યાં પણ જઈ શકે છે.આ પણ વાંચો :