1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 30 જૂન 2021 (21:30 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- મોઢું બંદ કરી નાખે છે..

ઘરના લોકો ઉંઘ પૂરી થવા નહી દેતા 
 
 
તો આ સપના કેવી રીતે પૂરા થશે ... 
 
 
 
ડાક્ટરએ મહિલાના મોઢામાં થર્મામીટર 
રાખી થોડી વાર માટે મોઢું બંદ રાખવા કહ્યુ 
 
પત્નીને ચુપ જોઈ પતિએ પૂછ્યું 
ડાક્ટર સાહેબ આ વસ્તુ કેટલાની આવે છે 
જે તરત જ મોઢું બંદ કરી નાખે છે..