રવિવાર, 10 ડિસેમ્બર 2023
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: રવિવાર, 26 ડિસેમ્બર 2021 (13:54 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- તારા માટે Fast કરીશ

છોકરી કાલે હું તારા માટે Fast કરીશ 
 
છોકરો- ના જાનું 
 
ધીમે ધીમે જ કરીશ 
 
મજા લઈને Feeling ની સાથે 
 
છોકરી- એ કૂતરા 
 
હુ તારા માટે વ્રત રાખવાની વાત કરી રહી છું