ગુજરાતી જોક્સ- તારા માટે Fast કરીશ

Last Modified રવિવાર, 26 ડિસેમ્બર 2021 (13:54 IST)
છોકરી કાલે હું તારા માટે Fast કરીશ

છોકરો- ના જાનું

ધીમે ધીમે જ કરીશ

મજા લઈને Feeling ની સાથે

છોકરી- એ કૂતરા

હુ તારા માટે વ્રત રાખવાની વાત કરી રહી છુંઆ પણ વાંચો :