1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 24 જાન્યુઆરી 2022 (20:24 IST)

ગુજરાતી જોક્સ . ટીચર- ઓકે ક્લાસ કઈક પૂછવું છે.

ટીચર- ઓકે ક્લાસ કઈક પૂછવું છે. 
 
છાત્રા- હા સર એક સવાલ 
 
ટીચર - હા બોલ બેટા 
 
છાત્રા- સર હું આ ડ્રેસમાં જાડી તો નહી લાગી રહી ન....